ZAKRES USŁUG

 • opracowywanie koncepcji programowo-przestrzennych;
 • szczegółowe prace studialne;
 • opracowywanie danych wyjściowych poprzedzających proces inwestycyjny, w tym postępowanie na etapie uzyskania warunków technicznych i decyzji o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
 • inwentaryzacje budowlane;
 • plany zagospodarowania terenu;
 • wykonywanie indywidualnych koncepcji oraz projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach;
 • szczegółowe rysunki wykonawcze;
 • wizualizacje architektoniczne projektowanych przez nas obiektów;
 • kosztorysy i specyfikacje;
 • nadzory autorskie;
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę;
 • doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji.

Jako projektanci posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej, instalacyjnej i technologicznej. Wykonujemy wielobranżowe dokumentacje techniczne:

 • obiektów mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, w tym także rezydencji;
 • obiektów edukacji;
 • obiektów służby zdrowia;
 • obiektów bankowych, biurowych, użyteczności publicznej;
 • obiektów przemysłowych, technicznych i technologicznych;
 • obiektów handlowych, gastronomicznych i komercyjnych;
 • obiektów sportu i rekreacji;
 • obiektów kultu religijnego;
 • obiektów małej architektury;
 • hoteli;
 • obiektów historycznych i będących pod ochroną służb konserwatorskich;
 • termomodernizacji budynków;
 • zagospodarowania terenu;
 • przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów istniejących;
 • projekty wnętrz sklepów, biur i przestrzeni komercyjnych.